Velkommen til Psykologisk Virksomhed
Særlig ekspertise: Familier med misbrug
Særlig ekspertise
Familier med alkoholproblemer, misbrug og pårørende

Forskning

Forskning udføres i tæt samarbejde med praksis. Det kan være afdækning af nyeste, international viden og evidens eller belysning af dansk praksis.
 

Formidling

Foredrag, temadage og undervisning tilbydes. Forskning og psykologisk teori formidles praksis-relevant og i nært samarbejde med kundens ønsker og behov.
 

Rådgivning

Professionel rådgivning til erhverv såvel som private. Rådgivningen kan f.eks. være faglig sparring og supervision eller individuelle terapi- og samtaleforløb.
 
Psykologisk Virksomhed Helle Lindgaard | CVR: 31 44 40 39 | Aarhus  | Tlf.: 40 61 90 65 | psykolog@hellelindgaard.dk